Komposittflasker
Prod.nr.:

PED 97/23/EG

For røykdykkerapparat, flaskeventil i samsvar med EN 144, med sylindriske gjenger. Du kan bestille MSAs flasker tomme eller fulle.

D5103979 - 6,8 l/300 bar kompositt

10059153 - 6,8 l/300 bar kompositt med sikkerhetsventil

D5103980 - 6,8 l/300 bar kompositt med låsbar ventil

D5103976 - 6 l/300 bar kompositt

10042070 - 6 l/300 bar kompositt, ventil med manometer

10055168 - 6,9 l/300 bar kompositt

10055170 - 6,9 l/300 bar kompositt med låsbar ventil

10072888 - 6,9 l/300 bar med luftstruper

Kontakt oss for tilbud