PremAire® Escape
Prod.nr.:

For fluktscenarioer ved høye konsentrasjoner av H₂S

PremAire Escape er et fluktutstyr med trykkluft-pusteapparat (EN 402) med positivt trykk med kort varighet, som gir åndedrettsvern ved flukt fra giftige omgivelser. Det ble designet med hjelp av mange innspill fra kunder i olje- og gassindustrien verden over, som understreket behovet for et åndedrettsvern som er raskt å ta på og enkelt å bruke, og som består av komponenter som tåler høyeste nivå av potensielle industrigasslekkasjer og krevende kjemiske miljøer.
Med PremAire Escape kan brukeren unnslippe uten problemer fra et potensielt farlig miljø. Produktet har en varighet på 10-15 minutter for sikker flukt. Standardmodellen PremAire Escape er utstyrt med en 3S helmaske. For potensielle
industrigasslekkasjer med høye konsentrasjoner, som dødelig H₂S, er enheten tilgjengelig med PremAire Mask-Hood.